Takoja

AJANKOHTAINEN ANTROPOSOFINEN KULTTUURILEHTI
Takoja on kaikille kiinnostuneille tarkoitettu, antroposofisesti suuntautunut kulttuurilehti. Artikkeleissa liikutaan kulttuuriin, ihmisenä olemiseen sekä henkiseen kehitykseen liittyvien kysymysten parissa. Ihmistä tarkastellaan ruumiillisena, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Ajankohtaisiin asioihin etsitään syventäviä näkökulmia.

HINNAT

Vuositilaus 35 €

ILMESTYY

4 kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Pentti Aaltonen

TOIMITUKSEN OSOITE

Uudenmaankatu 25 A 4
00120 Helsinki

PUH

09 696 25 233
09 696 2520

EMAIL

takoja(at)nic.fi
kirjamyynti(at)antropos.fi

WWW

http://www.antropos.fi/?p=takoja