Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

HINNAT

Vuositilaus 45 €
Kestotilaus 40 € / vuosi
Opiskelijatilaus 30 € / vuosi
Volume subscription (abroad) 47 €
Standing order (abroad) 45 €
Irtonumero 12 €

ILMESTYY

4 kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Riitta Koikkalainen ja Joel Kuortti

TOIMITUSSIHTEERI

Minna Nerg

TOIMITUKSEN OSOITE

Kulttuurintutkimus, PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

PUH

050 599 8842

EMAIL

minna.m.nerg(at)jyu.fi

WWW

http://www.kulttuurintutkimus.fi/lehti/